Κάποια βίντεο δεν θα είναι διαθέσιμα για ένα διάστημα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.Ιστορικές αναφορές

Οι αφίσες του φεστιβάλ Δράμας, 2007, 2008, 2009

φωτό 1: Tο logo του φεστιβάλ Δράμας
φωτό 2: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 2007,
φωτό 3: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 2008,
φωτό 4: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 2009,