Συντελεστές

Lipe Oltjon

Το όνομα Lipe Oltjon εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Pashka 2020 Σκηνοθεσία
Jour fixe 2013 Φωτογραφία