Συντελεστές

Μπισδίκης Γιώργος

Το όνομα Μπισδίκης Γιώργος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Springtime Rest 2018 Παραγωγή, Φωτογραφία, Μοντάζ
Επίσκεψη 2017 Ήχος