(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Νικολοπούλου Δημήτρα

Το όνομα Νικολοπούλου Δημήτρα εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Γάτα εξ ουρανού 2009 Σκηνοθεσία, Σενάριο
67% 2001 Σκηνοθεσία, Σενάριο
Η ζωή στο σπίτι 1999 Σκηνοθεσία, Σενάριο