Συντελεστές

Δημήτριεφ Θεόδωρος

Το όνομα Δημήτριεφ Θεόδωρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1991 Αφηγητής
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1989 Αφηγητής
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1988 Αφηγητής
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1987 Αφηγητής
Βυζαντινά αριστουργήματα τέχνης 1986 Αφηγητής