Συντελεστές

Βερνάδος Σωκράτης

Το όνομα Βερνάδος Σωκράτης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Σκηνικός χώρος 1979 Μουσική