Συντελεστές

Κάρτερ Γιώργος

Το όνομα Κάρτερ Γιώργος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Λακωνία 1965 Αφήγηση