Συντελεστές

Μιχαλακοπούλου Αθ.

Το όνομα Μιχαλακοπούλου Αθ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ασυμφωνία 1968 Ερμηνευτές