(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Χασούλας Χαράλαμπος

Το όνομα Χασούλας Χαράλαμπος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Κεντρομόλος 1992 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο