Συντελεστές

Μάντζιος Άγγελος

Το όνομα Μάντζιος Άγγελος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Sphinx 2012 Φωτογραφία
Η λάτζα 2010 Μοντάζ
Ketchup 2010 Μοντάζ
Το δωμάτιο 2008 Μοντάζ
Relations 2008 Φωτογραφία, Μοντάζ
Full Moon 2007 Φωτογραφία, Μοντάζ