Αρχείο Ταινιών

Η γραφή στην Ευρώπη

Σκηνοθεσία:
Διάρκεια:
13΄6΄΄
Έτος:
2007
Κατηγορία:
Ντοκιμαντέρ
Format:
Χρώμα:
Έγχρωμη/Ασπρόμαυρη
Κόστος:
Διανομή:
Σύνδεσμοι:
http://www.bigbang.gr/movDetails.asp?ID=382

Σύνοψη ταινίας

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν περιφερειακές ζώνες όπου υπάρχουν καταγραφές αρχαίων γραφών που θα μπορούμε να τις ορίσουμε στις παρακάτω ομάδες γραφών: • Η ζώνη (region) των γραφών περιοχής της αρχαίας Ελλάδας (Πρώιμα και μεταγενέστερα ελληνικά, Γραμμικές γραφές, Κυπρομινωϊκές γραφές, συμβολογράμματα, συλλαβητάρια, ιδεογράμματα, Ιερογλυφικά, Λυκιακά κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των γραφών περιοχής Ιταλίας (Βενετικό [Venetic], Οσκικό [Oscan], Ομβρικό, Ετρουσκικό [Etruscan], Λατινικό [Latin] κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των γραφών περιοχής δυτικής Ευρώπης (Ιβηρικές γραφές [Iberian Scripts] κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των γραφών περιοχής ανατολικής Ευρώπης (Cyrillic, Glagolitic κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των γραφών περιοχής Ιρλανδίας, Σκωτίας, Ουαλίας (Ogham κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των γραφών ρουνάρ σε ολόκληρη την Ευρώπη (Runar, Runic, Norwegian runes, Swedish runes, Danish runes, Greenlandic runes, Germanic runes, Anglo-Saxon runes, Elder Futhark, Eastern Viking Runes, Gothic κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των γραφών των Εβραιών της Ευρώπης (Yiddish Hebrew κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των κέλτικων γραφών (Celtic, Welsh, Irish Gaelic, Scottish Gaelic, Cornish, Gaulish, Cumbrian, Manx, Pictish, Galatian κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των γερμανικών γραφών (Old Norse, Saxon, Dutch, German, Frisian, Flemish, Afrikaans, Faroese, Gothic, Frankish, Lombardo, Visigoth, Vandal κ.λπ.). • Η ζώνη (region) των Σλαβικών γραφών (Croatian, Serbian, Bulgarian, Russian, Polish, Kashubian, Sorbian, Czech, Slovak, Slovene, Skopje, Bosnian, Ukrainian, Byelorussian κ.λπ.) • Η ζώνη (region) των Βαλτικών γραφών (Estonian, Finnish, Lithuanian, Latvian, Prussian κ.λπ.) • Η ζώνη (region) των Ανατολικών γραφών (Hittite, Λυδικά, Λυκικά, Λυδικά, Palaic κ.λπ.) • Η ζώνη (region) των Θρακικών γραφών (Δακιακά, ή Δακίας-Μυσίας), Θρακικά, Φρυγικά κ.λπ.) Μερικές από τις αρχαίες γραφές (ancient scripts) που έχουν εντοπιστεί σε αρχαιολογικά ευρήματα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο είναι οι εξής: • Βραχογραφήματα (Pictographic scripts, artefacts) • Ιδεογράμματα (Ideographic scripts) • Ιερογλυφικά (Hieroglyphics) και Δίσκος της Φαιστού (Phaistos Disc) • Γραμμική Γραφή Α (Linear A) • Γραμμική Γραφή Β (Linear B) • Γραφή Βενετών (Venetic) • Γραφή Ελληνική (Greek) • Κυπριακή γραφή (Cypriot) • Γραφή Όσκαν (Oscan) • Γραφή Ετρούσκων (Etruscan) • Γραφή Ρουνάρ (Futhark) • Γραφή Ογκάμ (Ogham) • Γραφή Γκόθικ (Gothic) • Γραφή Ιβήρων (Iberian Scripts) • Λατινική γραφή (Latin) • Κυριλλική γραφή (Cyrillic) • Γραφή Γκλαγκολίτικ (Glagolitic) • κ.λπ. (διάφορες άλλες αρχαίες γραφές)

Συντελεστές

Συμμετοχές σε festival - Προβολές

Σχόλια ταινίας

Η γραφή είναι το δείγμα του πολιτισμού στην Ευρώπη και σε όλη την ήπειρο υπήρξαν γραφές σε διάφορες χρονικές περιόδους που φαίνεται ότι όλες είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική, την Κυπρομινωϊκή και την ελληνική ιερογλυφική γραφή. Για κάθε είδος γραφής υπάρχει και στο σχετικό άθυρμα (παιχνίδι), δηλαδή οι κατά τόπους πεσσοί, που εκφράζουν την φιλοσοφική και κοινωνική δομή της κάθε ευρωπαϊκής περιοχής.