Αρχείο

16/11/2017

Αρχικός σχεδιασμός του shortfromthepast.gr

Το shortfromthepast.gr είναι το τρίτο στη σειρά site της t-shOrt για την ελληνική κινηματογραφική μικρή ταινία και συμπληρώνει το τρίπτυχο των sites που είναι αφιερωμένα στην μικρού μήκους ταινία με επιλεγμένες κλασικές ταινίες.

Στον ανασχεδιασμό του 2017, το shortfromthepast.gr  ενοποιήθηκε αισθητικά με τα άλλα δυό sites (shortfilm.gr 2001 και bigbang.gr 2003) κάτω απο γενικό domain "shortfilm.gr"

Το intro σχεδιάστηκε απο την εταιρεία Conseptum και έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση γιατί το γραφικό σχεδιάστηκε με βάση το SlideShow και πλοηγούσε πολύ καλά στο περιεχόμενο των ταινιών.

Πρώτο intro στην αρχική σελίδα υποδοχής του shortfromthepast.gr (2001)

Το shortfromthepast.gr είναι το 3ο στη σειρά site για την ελληνική κινηματογραφική μικρή ταινία και ολοκληρώνει το τρίπτυχο των ιστοσελίδων για την παρουσίασή της στο κοινό. 

Στον ανασχεδιασμό του 2017, το shortfromthepast.gr  ενοποιήθηκε αισθητικά με τα άλλα δυό sites (shortfilm.gr 2001 και bigbang.gr 2003) κάτω απο γενικό domain "shortfilm.gr"

Το intro σχεδιάστηκε απο την εταιρεία Conseptum και έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση γιατί το γραφικό σχεδιάστηκε με βάση το SlideShow και πλοηγούσε πολύ καλά στο περιεχόμενο των ταινιών.

Flash στο header του Shortfromthepast

Flash στο header του Shortfromthepast για την ποιο ευχάριστη αναζήτηση των 10 πρώτων κλασικών ταινιών στο site

Το shortfromthepast.gr είναι το 3ο στη σειρά site για την ελληνική κινηματογραφική μικρή ταινία και ολοκληρώνει το τρίπτυχο των ιστοσελίδων για την παρουσίασή της στο κοινό. 

Στον ανασχεδιασμό του 2017, το shortfromthepast.gr  ενοποιήθηκε αισθητικά με τα άλλα δυό sites (shortfilm.gr 2001 και bigbang.gr 2003) κάτω απο γενικό domain "shortfilm.gr"

Το intro σχεδιάστηκε απο την εταιρεία Conseptum και έκανε ιδιαίτερα καλή εντύπωση γιατί το γραφικό σχεδιάστηκε με βάση το SlideShow και πλοηγούσε πολύ καλά στο περιεχόμενο των ταινιών.

Φωτογραφικό Υλικό