Κάποια βίντεο δεν θα είναι διαθέσιμα για ένα διάστημα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.Ιστορικές αναφορές

Οι αφίσες του φεστιβάλ Δράμας, 1999, 2000, 2001

φωτό 1: του φεστιβάλ Δράμας
φωτό 2: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1999,
φωτό 3: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 2000,
φωτό 4: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 2001,