(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Κανάκης Χρήστος

Το όνομα Κανάκης Χρήστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
13 2010 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο
ΟΔΟΜΑΧΙΑ 2007 Σκηνοθεσία, Σενάριο