Συντελεστές

Σωτηριάδου Κλαίτη

Το όνομα Σωτηριάδου Κλαίτη εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Τα τρία καλοκαίρια 2012 Ερμηνευτές