(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Χαραλαμπίδης Ρήσος

Το όνομα Χαραλαμπίδης Ρήσος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Αύριο βλέπουμε.... 1995 Σκηνοθεσία