Συντελεστές

Σακελλαρίου Χρήστος

Το όνομα Σακελλαρίου Χρήστος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Under 2020 Μπούμαν
MADONNA F64.0 2020 Ήχος
Mare Nostrum 2020 Ήχος
Goads 2020 Μιξάζ
Route-3 2019 Μιξάζ, Σχεδιασμός ήχου
Η σιωπή του δάσους 2019 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
Για Χρόνια Πλάγιαζα Νωρίς 2019 Ήχος
Γραίγος 2019 Ήχος
Cloud 2019 Σχεδιασμός ήχου
Σπινθηροβόλα Κεράκια 2019 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
One way ticket 2018 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
Η Γυναίκα στο Δωμάτιο 2017 Ήχος
ΤΟ ΤΕΡΑΣ κοιμάται 2017 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
Καρδιές για φάγωμα 2017 Ήχος
Hominid 2016 Ήχος
Ο Ράφτης 2016 Ήχος
Νηπενθές 2016 Σχεδιασμός ήχου
Ευριπίδου 14 2016 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
Διαδρομή 2015 Ήχος
Waterproof 2015 Ήχος