Συντελεστές

Τερλικκάς Σταύρος

Το όνομα Τερλικκάς Σταύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Off Guard 2019 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
30 2018 Ήχος
Thin Green Line 2017 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου
Quidnunc 2017 Ήχος