Συντελεστές

Σάρδης Μάνθος

Το όνομα Σάρδης Μάνθος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Sad Girl Weekend 2019 Color correction
Birds with no Legs 2019 Color correction
Ο Μάγκας 2019 Color grading