Συντελεστές

Μαστρόκαλος Τόλης

Το όνομα Μαστρόκαλος Τόλης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Είκοσι δυο Πρωτοχρονιές 1978 Μοντάζ