Συντελεστές

Κωνσταντινίδης Σπύρος

Το όνομα Κωνσταντινίδης Σπύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Εντροπία 1992 Ήχος
Προ του τέλους 1976 Ήχος