Συντελεστές

ΕΙΡ

Το όνομα ΕΙΡ εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Εδώ Αθήναι 1960 Παραγωγή