Συντελεστές

Σπυράτου Σ.

Το όνομα Σπυράτου Σ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Έξοδος 1977 Ερμηνευτές