(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Σκλάβου Ανιές

Το όνομα Σκλάβου Ανιές εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Μ ακούς 1992 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο