Συντελεστές

Τσιμπός Σπύρος

Το όνομα Τσιμπός Σπύρος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Χειραφέτηση 1970 Μοντάζ