Συντελεστές

Πασσάς Δημήτρης

Το όνομα Πασσάς Δημήτρης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ημερομηνία λήξεως 2012 Ερμηνευτές
Πρώτη Φορά 2007 Ερμηνευτές