Αρχείο Ταινιών

Εύα

Σκηνοθεσία:
Χαμηλοθώρης Κώστας
Διάρκεια:
6,5΄
Έτος:
1990
Κατηγορία:
Μυθοπλασία
Format:
16 χιλ.
Χρώμα:
Έγχρωμη
Κόστος:
300000
Διανομή:
Σύνδεσμοι: