Αρχείο Ταινιών

Μονή Σειρά Μαργαριτάρια

Σκηνοθεσία:
Κεχαγιάς Βασίλης
Διάρκεια:
15'
Έτος:
2006
Κατηγορία:
Μυθοπλασία
Format:
35 χιλ.
Χρώμα:
Έγχρωμη
Κόστος:
Διανομή:
Σύνδεσμοι:

Σύνοψη ταινίας

«Η διακόσμησις είνε ανάλογος της περιουσίας των συγγενών του νεκρού, ούτοι όμως οφείλουσι να φανώσι ελεύθεροι και να εξοδεύσωσιν όσον δύνανται περισσότερον, όπως τα πάντα γείνωσιν ευπρεπώς. Δεν είνε ανάγκη βεβαίως να γίνεται επίδειξις πλούτου, είνε όμως μεγίστη ανάγκη να μην διακρίνεται φιλαργυρία.»