Αρχείο Ταινιών

Involuntary memory

Σκηνοθεσία:
Παπαδόπουλος Ανδρές
Διάρκεια:
8
Έτος:
2009
Κατηγορία:
Μυθοπλασία
Format:
video
Χρώμα:
Έγχρωμη
Κόστος:
Διανομή:
Σύνδεσμοι:

Σύνοψη ταινίας

Καταγράφονται οικεία πρόσωπα του σκηνοθέτη στην ετήσια προετοιμασία της γης για καλλιέργεια. Η συγκεκριμένη δουλειά εσκεμμένα αποφεύγει τα μηνύματα και τους ορισμούς. Αντιθέτως επιλέγει την εξερεύνηση των εγγενών δυνατοτήτων του μέσου να προσεγγίζει αφηγηματικά σχήματα στα οποία οι έννοιες της εικόνας και του ήχου αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες αξίες.