Ιστορικές αναφορές

Ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα (Το βήμα, 17.10.78 )

"Ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα": Η μοναδική άξια βράβευσης, μικρού μήκους ταινία, του Λευτέρη Ξανθόπουλου αγνοήθηκε επιδεικτικά και μεγαλόπρεπα από την επιτροπή. Η αιτία: Έμεσα και άμεσα πολιτικό θέμα…