Ιστορικές αναφορές

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Β΄ Ο πίνακας.

Ας επιχειρήσουμε μια ποσοτική διερεύνηση στα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί (1939 έως 1992).
Τα στοιχεία στους πίνακες δίνονται σε απόλυτους αριθμούς.

ΧΡΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΧΡΩΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

35χιλ.

16χιλ.

Α/M

Xρώμα

Φιξιόν

Ντοκ

Κιν.σχέδ.

1939

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1943

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1944

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1945

3

3

0

3

0

0

2

1

0

0

1946

2

2

0

2

0

0

2

0

0

0

1947

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1948

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1949

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1951

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1953

3

1

2

2

1

0

3

0

0

0

1954

2

1

1

1

1

0

2

0

0

0

1955

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1956

6

0

6

1

5

0

6

0

'2

0

1957

7

4

3

3

4

0

7

0

4

0

1958

16

6

9

5

10

0

15

0

7

0

1959

7

0

7

1

6

0

7

0

1

0

1960

15

10

5

10

5

1

14

0

8

0

1961

25

23

2

21

4

4

21

0

9

0

1962

17

13

2

9

6

4

11

0

3

2

1963

16

12

4

9

7

2

13

0

5

0

1964

29

26

2

20

8

7

21

0

8

1

1965

22

18

4

16

6

7

15

0

8

3

1966

16

8

6

14

0

5

10

0

4

2

1967

25

18

7

19

6

10

14

1

9

1

1968

19

14

5

13

6

8

11

0

5

0

1969

23

17

6

16

7

10

12

1

3

1

1970

33

25

7

17

15

12

18

2

7

3

1971

31

16

14

16

14

12

17

2

9

2

1972

31

24

7

16

14

13

18

0

6

4

1973

62

37

25

27

35

31

29

2

9

5

1974

48

18

30

18

30

16

30

2

9

5

1975

55

28

27

26

29

20

34

1

11

2

1976

67

21

46

23

43

24

43

0

9

8

1977

71

9

62

31

33

26

41

3

11

12

1978

59

7

52

23

36

24

35

0

6

7

1979

88

7

81

14

74

25

58

5

18

7

1980

90

7

83

11

78

25

65

0

21

9

1981

74

7

67

8

66

31

39

4

14

9

1982

51

7

44

5

46

19

31

1

7

7

1983

54

4

50

2

52

19

32

3

22

11

1984

75

8

67

2

73

40

32

3

23

10

1985

90

9

89

2

87

44

42

2

26

16

1986

84

12

72

3

81

57

25

2

12

29

1987

87

8

79

4

83

62

23

2

7

17

1988

106

8

98

5

101

74

29

3

17

33

1989

115

8

107

3

112

80

33

2

14

34

1990

130

12

118

8

122

107

23

0

7

28

1991

61

1

60

3

58

45

16

0

8

15

1992

65

6

59

5

60

52

12

1

3

14

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση είναι τα εξής:
1. Για την παραγωγή παρατηρούμε σταθερά χαμηλό δείκτη από το 1939 μέχρι το 1955. Μόλις από το 1956 αρχίζει η άνοδος του δείκτη παραγωγής, που παρά τις διακυμάνσεις εμφανίζει συνεχή αύξηση για να κορυφωθεί το 1990 με 129 ταινίες μικρού μήκους, αριθμό μοναδικό και ανεπανάληπτο.
2. Η ταινία των 16 χιλ. εμφανίζεται το 1951 και μέχρι το τέλος της δεκαετίας το ποσοστό της σε σχέση με την ταινία των 35 χιλ. ανεβαίνει σταθερά. Στη δεκαετία του '60 υποχωρεί και ξαναβρίσκει τη σταθερή και ανοδική πορεία της τη δεκαετία του 70. Έτσι ώστε το 1976 οι ταινίες των 16 χιλ. να είναι υπερδιπλάσιες των 35 χιλ. και το 1991 να καλύπτουν ολόκληρη την παραγωγή. Δηλαδή, στις 60 ταινίες που έγιναν, μονάχα μία είναι των 35 χιλ.
3. Η πρώτη έγχρωμη ταινία έγινε το 1949-50 και το ποσοστό της σε σχέση με τις ασπρόμαυρες παρουσιάζει σταθερή άνοδο σε όλη τη δεκαετία. Μετά το 1970 παρουσιάζει ξανά σταδιακή αύξηση, έτσι ώστε το 1976 οι έγχρωμες ταινίες να είναι περίπου διπλάσιες από τις ασπρόμαυρες και το 1991 να καλύπτουν ολόκληρη σχεδόν την παραγωγή. Στη δεκαετία του '80 οι ασπρόμαυρες ταινίες τείνουν να εκλείψουν.
Τα παραπάνω δείχνουν μεγάλη αναλογία με ό,τι παρατηρήθηκε σχετικά με το πλάτος. Υπάρχει δηλαδή ένας δεσμός της έγχρωμης ταινίας και των 16 χιλ., καθώς και της ασπρόμαυρης με τα 35 χιλ., που έχει οικονομικό χαρακτήρα.
4. Η ταινία με υπόθεση παρουσιάζεται το 1960 και από το 1/6 της παραγωγής που εκπροσωπεί στα πρώτα χρόνια, φτάνει με διακυμάνσεις το 1976 να καλύπτει το 1/3 της παραγωγής και το 1990 καλύπτει το 83% της παραγωγής.
5. Το ντοκιμαντέρ τη δεκαετία του '50 κυριαρχεί απόλυτα. Στις δύο επόμενες δεκαετίες εμφανίζεται μεν η ταινία με υπόθεση, αλλά το ντοκιμαντέρ διατηρεί την προτεραιότητα στην παραγωγή με μέγιστο το 1980. Ακολουθεί σταδιακή πτώση και από το 1984 η σχέση ως προς την ταινία με υπόθεση γίνεται αντίστροφη. Ο ιδιωτικός φορέας χρηματοδοτεί πολύ χαμηλό ποσοστό ντοκιμαντέρ.
6. Τα κινούμενα σχέδια παρουσιάζονται το 1945. Το ποσοστό τους παραμένει πάντα πάρα πολύ μικρό. Υπάρχουν χρονιές που δεν έχουμε καθόλου κινούμενα σχέδια.
7. Το 1962 έχουμε την πρώτη γυναικεία παρουσία στις ταινίες μικρού μήκους. Στα χρόνια που ακολουθούν η συμμετοχή της γυναίκας παρουσιάζει ανοδική πορεία σε απόλυτο μέγεθος, διατηρεί όμως πάντα πολύ χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες. Το 1989, που έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή της γυναίκας, το ποσοστό έναντι των ανδρών φτάνει μόλις το 30%.
Η ύλη έχει διαταχθεί με την ακόλουθη σειρά:
Στην αρχή δίνονται οι ταινίες με όλα τα στοιχεία τους κατά αλφαβητική σειρά του ονόματος του σκηνοθέτη.
Ακολουθεί ένας κατάλογος με τους τίτλους των ταινιών κατά αλφαβητική σειρά, προηγούνται όμως οι τίτλοι που είναι γραμμένοι αριθμητικά, καθώς και ένας κατάλογος κατά χρονιά. Δηλαδή οι ταινίες που έχουν γίνει την ίδια χρονιά και σημειώνονται με τον αντίστοιχο αριθμό τους.
Στη σύνταξη αυτού του υλικού βοήθησαν όλοι οι σκηνοθέτες ταινιών μικρού μήκους με την προθυμία που παραχώρησαν τα στοιχεία τους.


ΑΛΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ