Ιστορικές αναφορές

Οι αφίσες του φεστιβάλ Δράμας, 1982, 1983, 1984,

φωτό 1: logo του φεστιβάλ Δράμας
φωτό 2: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1982,
φωτό 3: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας1983,
φωτό 4: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1984,