Ιστορικές αναφορές

Οι αφίσες του φεστιβάλ Δράμας, 1988, 1992, 1994,

φωτό 1: logo του φεστιβάλ Δράμας
φωτό 2: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1988,
φωτό 3: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1992,
φωτό 4: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1994,