Ιστορικές αναφορές

Οι αφίσες του φεστιβάλ Δράμας, 1996, 1997, 1998,

φωτό 1: του φεστιβάλ Δράμας
φωτό 2: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1996,
φωτό 3: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1997,
φωτό 4: Η αφίσα του φεστιβάλ Δράμας 1998,