Αρχείο

16/4/2020

Το αρχικό intro υποδοχής στο εταιρικό site της t-shOrt

Το αρχικό intro υποδοχής στο εταιρικό site της t-shOrt. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία t-shOrt δημιούργησε το www.shortfilm.gr αλλά και τα άλλα δύο site (bigbang.gr και shortfromthepast) τα οποία ενοποιήθηκαν στην αισθητική και λειτουργικότητα του shortfilm.

intro υποδοχής στο εταιρικό site της t-shOrt

Το αρχικό intro υποδοχής στο εταιρικό site της t-shOrt

Φωτογραφικό Υλικό