Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
19/5/2021 | shortfilm.gr

Αποτελέσματα της Α' Φάσης του προγράμματος Microfilm 2022

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Α' Φάσης του προγράμματος Microfilm 2022, μέσω του οποίου η ΕΡΤ ενισχύει την παραγωγή ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.

Όπως αναφέρεται, έχει αποφασιστεί η αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης του προγράμματος «Microfilm 2022» από το αρχικώς εγκριθέν ποσό των 300.000,00 € πλέον ΦΠΑ, στο ποσό των 400.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2022, με την προϋπόθεση της έγκρισης του επιπλέον ποσού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων.
 

Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση των εγκεκριμένων σεναρίων από 15 σε 20, λόγω του μεγάλου αριθμού αξιόλογων προτάσεων (σε σύνολο 350 αιτήσεων) κι έτσι η ΕΡΤ θα χρηματοδοτήσει για φέτος 20 συνολικά ταινίες μικρού μήκους στα πλαίσια του προγράμματος Microfilm 2022. Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται αρχικά οι δεκαπέντε προτάσεις που εγκρίθηκαν, θα ακολουθήσουν όμως ακόμα πέντε που θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η επιτροπή αξιολόγησης για το πρόγραμμα Μικροφίλμ 2022 απαρτίζεται από τους: 
Ηλία Δημητρίου (Πρόεδρος), Μιχάλη Λυκούδη, Βασίλη Μητρόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο και Θέλγια Πετράκη.

Δείτε εδώ ολόκληρο το πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αναλυτικά οι 15 προτάσεις που εγκρίνονται: