Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
30/6/2021 | shortfilm.gr

Οι δέκα (10) τελευταίες προεγκρίσεις και εγκρίσεις του Ε.Κ.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ανακοίνωσε τις προεγκρίσεις και εγκρίσεις χρηματοδότησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 και συγκεκριμένα κατά τις περιόδους 01.10.20 - 31.01.21 και 01.11.20 - 31.01.21, στα προγράμματα «Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων», «Πρόγραμμα για Νέους Σκηνοθέτες», «Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ», «Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους», «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου-Development», «Συγγραφή Σεναρίου- Development/ Α. Στάδιο Συγγραφής Treatment», «Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Χαμηλού Προϋπολογισμού», στο πλαίσιο του προηγούμενου Χρηματοδοτικού Κανονισμού του Ε.Κ.Κ. (Ιανουάριος 2013).

Από τις 27 προτάσεις που κατατέθηκαν χρηματοδοτούνται 10 με το συνολικό ποσό των 339.460 ευρώ.
Με τα αποτελέσματα αυτά κλείνει οριστικά ο κύκλος των αξιολογήσεων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα προγράμματα Ανάπτυξης και Παραγωγής πριν  από την ανακοίνωση του νέου Κανονισμού, τον Μάιο του 2021. 

Στο πλαίσιο του «Βασικού Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων», κατά την περίοδο 01.11.20 - 31.01.21 υποβλήθηκε μία (1) επιλέξιμη προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση πρόταση ταινίας μεγάλου μήκους, η οποία προεγκρίνεται για χρηματοδότηση με ποσό 200.000 €:

ΑΠΟΚΛΟΝΙΣΤΗΚΕ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ
Σενάριο: ΣΥΛΛΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ
Σκηνοθεσία: ΣΥΛΛΑΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ
Παραγωγή: HOMEMADE FILMS
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 200.000 €

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους» κατά την περίοδο 01.11.20 - 31.01.21 υποβλήθηκαν δεκαπέντε (15) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις μικρού μήκους. Από αυτές προεγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 84.960 € για τις παρακάτω τέσσερις (4) προτάσεις:

MAMMALIA
Σενάριο: ΕΛΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Σκηνοθεσία: ΕΛΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Παραγωγή: AKRAN
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 25.000 €

NAME DAY
Σενάριο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Παραγωγή: -
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 18.960 €

Η ΔΙΑΒΑΣΗ
Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ, ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΣΑΜΑΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
Σκηνοθεσία: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ, ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΣΑΜΑΤΗΣ
Παραγωγή: -
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 16.000 €

ΤΟ ΤΕΣΤ
Σενάριο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΛΙΦΩΝΗΣ
Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΛΙΦΩΝΗΣ
Παραγωγή: AKRAN
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 25.000 €

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ» κατά την περίοδο 01.10.20 - 31.01.21 , υποβλήθηκαν τρία (3) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, προεγκρίνεται χρηματοδότηση 33.000€ για την παρακάτω μία (1) πρόταση:

ΜΥΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ, ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΙΣΧΟ
Σενάριο: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΚΑΛΙΟΣ
Σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΑΤΟΣ
Παραγωγή: EMPTY SQUARE AMKE
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 33.000 €

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Συγγραφή Σεναρίου- Development» (Α. Στάδιο Συγγραφής Treatment) κατά την περίοδο 01.11.20 - 31.01.21 υποβλήθηκαν πέντε (5) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση κινηματογραφικά σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 9.000 € για τις παρακάτω τρεις (3) προτάσεις:

ΑΣΤΕ ΝΤΟΥΑ
Σενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΥΦΟΣ
Σκηνοθεσία: ΜΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
Παραγωγή: HYKE PRODUCTIONS
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 3.000 €

ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ
Σενάριο: ΧΑΡΗΣ ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Σκηνοθεσία: ΧΑΡΗΣ ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Παραγωγή: 2D2R
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 3.000 €

ΤΟΠΟΣ
Σενάριο: ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΙΚ
Σκηνοθεσία: ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΙΚ
Παραγωγή: HERETIC
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 3.000 €

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ανάπτυξη Παραγωγικού Σχεδίου- Development» κατά την περίοδο 01.10.2020 - 31.01.2021 υποβλήθηκε μία (1) επιλέξιμη προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση πρόταση, η οποία εγκρίνεται για χρηματοδότηση ποσού 12.500 €:

ΠΕΝΤΕ ΦΟΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ
Σενάριο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ
Σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ
Παραγωγή: PLAYS2PLACE
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 12.500 €

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος για Νέους Σκηνοθέτες» κατά την περίοδο 01.10.20 - 31.01.21 υποβλήθηκε μία (1) επιλέξιμη προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση πρόταση, η οποία δεν προεγκρίνεται για χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο του«Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Χαμηλού Προϋπολογισμού» κατά την περίοδο 01.11.20 - 31.01.21 υποβλήθηκε μία (1) επιλέξιμη προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση πρόταση, η οποία δεν προεγκρίνεται για χρηματοδότηση.