Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
27/1/2022 | shortfilm.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «μικροφίλμ 2023»

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου και ειδικότερα των νέων σκηνοθετών, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει πρόταση για τη συμπαραγωγή ταινιών μικρού μήκους στο πρόγραμμα «μικροφίλμ 2023».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης:  
Παρασκευή,  18 Μαρτίου 2022

Γίνονται δεκτές προς εξέταση, προτάσεις για ταινίες μυθοπλασίας, και κινουμένου σχεδίου (animation), διάρκειας κατά προτίμηση έως 15 λεπτών, τις οποίες θα σκηνοθετήσουν νέοι δημιουργοί που έχουν ήδη οπτικοακουστικό έργο στο ενεργητικό τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι, πέραν της τηλεοπτικής μετάδοσης των έργων, να υποστηρίξει τους νέους σκηνοθέτες να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους, που θα τηρούν υψηλές καλλιτεχνικές και τεχνικές προδιαγραφές, ταυτόχρονα δε, να ενισχύσει τον τομέα των ταινιών μικρού μήκους, με προορισμό την προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες και τη συμμετοχή τους σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ.


Οδηγίες:

Οι προτάσεις κατατίθενται MONO ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ.

Το αρχείο που θα στείλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1) Αίτηση
2) Πλήρες σενάριο – Για την περίπτωση κινουμένου σχεδίου storyboard
Η επιλογή θέματος του σεναρίου είναι ελεύθερη
3) Σύνοψη του σεναρίου
4) Κείμενο προθέσεων του σκηνοθέτη
5) Προϋπολογισμός
6) Βιογραφικό και φιλμογραφία του σκηνοθέτη και link με προηγούμενο έργο
7) Βιογραφικό και εργογραφία του σεναριογράφου
8) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) του σεναριογράφου για την πρωτοτυπία του σεναρίου
9) Αποδεικτικό εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων, αν το σενάριο βασίζεται σε προϋπάρχον έργο
10) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) του σκηνοθέτη, ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 4, 5 και 6 των Όρων Συμμετοχής (Παράγραφος Β), της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του προγράμματος «μικροφίλμ 2023»

και όποια άλλη πληροφορία  ο παραγωγός θεωρεί χρήσιμη.

Το τελικό αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας θα πρέπει να είναι της μορφής PDF ή ZIP και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.
Εάν θέλετε να αποστείλετε περισσότερα του ενός αρχεία, θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ZIP αρχείο.
Με την κατάθεση της πρότασής σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail:
και για τεχνικά θέματα στο e-mail: