Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
2/12/2022 | shortflim.gr

Ε.Κ.Κ. - Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έως σαράντα (40) εισηγητές/εισηγήτριες, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας στη χρήση της πλατφόρμας CINEDU, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς» του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Συγκεκριμένα, αναζητά έως είκοσι (20) κινηματογραφιστές και είκοσι (20) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επιμορφώσουν εξ αποστάσεως τους εκπαιδευτικούς στη χρήση της πλατφόρμας, όπου θα βρίσκονται ταινίες κατάλληλες για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με γνώμονα τη σύνδεσή της με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

🔗Για αναλυτικές πληροφορίες διαβάστε την πρόσκληση εδώ.

⚠️ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
13/12/2022 και ώρα 14:00, στο info@gfc.gr .