Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
14/1/2005 | ΕΡΤ Α.Ε.

Πρόγραμμα “μικροφίλμ 2006”

ΕΡΤ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Πρόγραμμα “μικροφίλμ 2006”
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α.  Φυσιογνωμία και σκοπός του προγράμματος

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της κινηματογραφικής πολιτικής της θα προχωρήσει -για έβδομη συνεχή χρονιά- στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους μέσα από το πρόγραμμα \"μικροφίλμ 2006\" που υλοποιεί το τμήμα Δραματοποιημένων Προγραμμάτων.
Πρόκειται για ταινίες μυθοπλασίας, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών κινουμένου σχεδίου (animation), τις οποίες θα σκηνοθετήσουν νέοι δημιουργοί που έχουν ήδη οπτικοακουστικό έργο στο ενεργητικό τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους νέους σκηνοθέτες  να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους που θα τηρούν υψηλές καλλιτεχνικές και τεχνικές προδιαγραφές.
Πρόθεση της ΕΡΤ είναι, πέραν της τηλεοπτικής προβολής, να εξασφαλισθεί η διανομή των ταινιών στην εμπορική αίθουσα και το παράλληλο κύκλωμα (Δημοτικοί Κινηματογράφοι, Κινηματογραφικές Λέσχες) καθώς και η συμμετοχή τους σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ. Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα προώθησης των ταινιών αυτών μέσω video, DVD, δια-δικτυακής και δορυφορικής προβολής.

Β.  Προϋποθέσεις και Όροι συμμετοχής

·Η διάρκεια των ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων αρχής & τέλους, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 15 λεπτά.
·Ο αριθμός των ταινιών που θα υλοποιηθούν δεν θα ξεπερνά τις οκτώ (8) 

Ισχύουν οι εξής όροι:
 
1) Οι ταινίες θα γυριστούν σε φιλμ Super 16mm ή 35mm. Η χρήση ψηφιακού
    video μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον βάσει των αισθητικών ιδιαιτεροτήτων
    κάποιας ταινίας και σίγουρα μετά από συζήτηση με την ΕΡΤ.
2) Η επιλογή θέματος του σεναρίου είναι ελεύθερη
3) Σε περίπτωση μεταφοράς ή διασκευής διηγήματος απαιτείται η έγγραφη
    άδεια του συγγραφέα.
4) Αποκλείεται αυτομάτως μία ταινία που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση
    άνω του 49% από άλλο πρόγραμμα.
5) Η εκτέλεση της παραγωγής θα ανατίθεται στον σκηνοθέτη ή σε παραγωγό,
    προτεινόμενο από τον σκηνοθέτη, πάντοτε με την έγκριση της ΕΡΤ.
6) Στο φετινό πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι σκηνοθέτες των
    οποίων οι ταινίες εντάχθηκαν στο περσινό πρόγραμμα ή βρίσκονται στο
    στάδιο της υλοποίησης.
Γ.  Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός

Το ανώτατο δυνατό όριο χρηματοδότησης από την ΕΡΤ ορίζεται στο ποσόν των 25.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 18%).

Το ακριβές ποσόν χρηματοδότησης ανά ταινία θα καθοριστεί μετά τον έλεγχο του τελικού προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα της ΕΡΤ.
Οι ταινίες θα πρέπει να παραδοθούν σε φίλμ θετικό 35mm (κόπια \"0\" & \"1\"). Επομένως το κόστος του BLOW UP ή του TRANSFER θα συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

Σε περίπτωση συμπαραγωγής απαιτείται γραπτή βεβαίωση του συμπαραγωγού που θα ορίζει το είδος (κεφάλαιο ή υπηρεσίες) της συμμετοχής του στον συνολικό προϋπολογισμό της ταινίας.

Η κυριότητα της ΕΡΤ, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού της ταινίας, θα αποτιμηθεί συνυπολογίζοντας τόσο την χρηματοδότηση όσο και την κοστολόγηση των παροχών της (βλ. επόμενη παράγραφο Δ΄).

Το ποσοστό της ΕΡΤ δεν μπορεί να υπολείπεται του 51%.

Στην περίπτωση ταινίας κινουμένου σχεδίου (animation), η οποία μπορεί –λόγω των ιδιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών- να απαιτεί πολύ υψηλό προϋπολογισμό, το ποσοστό της ΕΡΤ μπορεί να μειωθεί, όχι όμως λιγότερο από το 40%.

 

Δ.  Παροχές σε Υλικό και Υπηρεσίες

Πέρα από την χρηματοδότηση, η Κινηματογραφία της ΕΡΤ μπορεί να  διαθέσει, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, τα παρακάτω:

- Μηχανήματα & Συνεργείο λήψης
- Έγχρωμο αρνητικό φιλμ 16mm
- Εμφάνιση αρνητικού
- Telecine υλικού λήψεων (για μοντάζ σε AVID)
- Εκτύπωση κόπιας εργασίας (για μοντάζ σε μουβιόλα)
- Μεταγραφές ήχου
- Μοντάζ (μουβιόλα ή AVID)
- Τίτλοι – Τρυκέζα
- Εκτύπωση κόπιας \"0\" & τελικής κόπιας 16mm

Τα παραπάνω θα δοθούν εφόσον ζητηθούν εγκαίρως και είναι διαθέσιμα.

 Ε.  Περιεχόμενο φακέλου πρότασης
 
 Ο φάκελος κάθε πρότασης θα παραδοθεί σε 5 αντίτυπα και θα περιέχει:
- Πλήρες σενάριο
- Σύνοψη του σεναρίου (μέχρι 1 σελίδα)
- Κείμενο προθέσεων του σκηνοθέτη
- Ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ταινίες θα πρέπει να παραδοθούν σε φίλμ 
θετικό 35mm. Επομένως το κόστος του BLOW UP ή του TRANSFER (κόπια \"0\" & \"1\") θα συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.
- Υπεύθυνη δήλωση του σεναριογράφου για την πρωτοτυπία του  σεναρίου
- Βιογραφικό του σκηνοθέτη
- Βιογραφικό του σεναριογράφου

Τον φάκελο πρότασης θα συνοδεύει οπωσδήποτε 1 (ένα) VHS με προηγούμενο έργο του σκηνοθέτη.

Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνεται στην  διεύθυνση:
ΕΡΤ Α.Ε. - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Υπηρεσία Πρωτοκόλλου)
Για τον διαγωνισμό \"μικροφίλμ\"
Μεσογείων 136, ΑΘΗΝΑ 115 27

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης:
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2005

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής θα ισχύσει η σφραγίδα ταχυδρομείου.

ΣΤ.  Διαδικασία επιλογής

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική Επιτροπή Κρίσεων η οποία θα συγκροτηθεί με ευθύνη της ΕΡΤ. Η αξιολόγηση θα γίνει σε 3 στάδια:

1) Η Επιτροπή θα πρέπει, μέχρι 29 Απριλίου 2005, να έχει καταλήξει σε μια αρχική κρίση επιλέγοντας μέχρι 15 προτάσεις.
      Προκειμένου να καταλήξει στην αρχική πρόκριση, η Επιτροπή θα λάβει
      υπ΄ όψιν της το κατατεθέν σενάριο καθώς και το προηγούμενο έργο του      
      σκηνοθέτη. Θα μπορεί επίσης, όταν κρίνει απαραίτητο, να προσκαλεί  σε  
      συνέντευξη τους συντελεστές οποιασδήποτε πρότασης.
 
2)  Οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι των προκριθέντων προτάσεων θα 
     παρακολουθήσουν στην συνέχεια, Εργαστήριο Σεναρίου με την
     καθοδήγηση ειδικών αναλυτών. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η  
     περαιτέρω δραματουργική επεξεργασία και βελτίωση των σεναρίων, μέσα 
     από την δημιουργία ενός κλίματος γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου.
     Οι τελικές αποφάσεις και η πιθανή επανα-συγγραφή των σεναρίων είναι
     υπόθεση των σεναριογράφων τους.
     Η συμμετοχή των προκριθέντων προτάσεων στο Εργαστήριο είναι 
     υποχρεωτική.
     3)  Τα τελικά σενάρια -αυτά δηλ. που θα προκύψουν μετά το Εργαστήριο
     Σεναρίου- θα παραδοθούν στην Επιτροπή Κρίσεων της ΕΡΤ μέχρι  8 
     Ιουλίου 2005.
     Από τα 15 αρχικώς προκριθέντα σενάρια, η Επιτροπή θα προχωρήσει
     στην τελική κρίση, επιλέγοντας μέχρι 8 προτάσεις, που τελικά θα
     προχωρήσουν για παραγωγή. Η Επιτροπή θα ανακοινώσει τα τελικά
     αποτελέσματα έως 29 Ιουλίου 2005.

Οι προτάσεις που δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική επιλογή, θα μπορούν στη συνέχεια –κι εφ΄ όσον βρούν χρηματοδότηση από άλλη πηγή- να κάνουν χρήση των παροχών της Κινηματογραφίας της ΕΡΤ (βλ. προηγούμενη  παράγραφο Δ΄).


Ζ.  Χρονοδιάγραμμα παραγωγής - Όροι παραγωγής

Οι συντελεστές των τελικώς εγκριθέντων προτάσεων θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΡΤ ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής (τελικός προΰπολογισμός, συμπαραγωγοί, εκτελεστής παραγωγός, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κλπ) το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου  2005.

Η παραγωγή των ταινιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2006, ώστε οι ταινίες να έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας τον Σεπτέμβριο του 2006. Τυχόν παράταση αυτής της προθεσμίας, για κάποια ταινία, θα δοθεί μόνον σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση που επιβάλλεται η πραγματοποίηση γυρισμάτων το καλοκαίρι του 2006 (για λόγους που προκύπτουν ως αναγκαιότητα από το ίδιο το τελικό σενάριο).

Η ΕΡΤ θα χρηματοδοτεί και θα ελέγχει τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής (προεργασία, γύρισμα, αποπεράτωση).


Πληροφορίες για το πρόγραμμα \"μικροφίλμ 2006\" παρέχονται:
-Στην ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.ert.gr/microfilm
-Στο Τμήμα Δραματοποιημένων Προγρ/των της Γενικής Δ/νσης Τηλεόρασης.    
 (Βασίλης Λουλές)
 Ε-mail: microfilm@ert.gr   Τηλ: 210 77 55 559 & 210 77 80 207 (&fax)


Αθήνα  5-1-2005


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ EPT A.E.

 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ