Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
20/2/2023 | shortflim.gr

Eκλογές ASIFA HELLAS 2023

Την Κυριακή 19/2/2023 και ώρα 20.30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) των εκλογών για τις Αρχαιρεσίες της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ - Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων».

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία, καθώς όλα τα μέλη της ΕΕ, ήτοι η Αναστασία Δημητρά ως πρόεδρος και οι Βασίλης Καραμητσάνης και Άλκηστις Τσίκου ως μέλη, ήταν παρόντα και αφού λήφθηκαν υπ’ όψιν:

• Το καταστατικό της Ένωσης με αριθμό ΓΕΜΗ 134535801000/12-05-2015, όπως τροποποιημένο ισχύει
• Η προκήρυξη εκλογών για την ανακήρυξη νέων μελών Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ), Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και Προέδρου ΔΣ και ΓΣ της Ένωσης
• Η από 14-02-2023 απόφαση του ΔΣ της Ένωσης για τον ορισμό των μελών της ΕΕ
• Η κατάσταση υποψηφιοτήτων για τριετή θητεία
• Τα διαδικτυακά αποτελέσματα της ψηφοφορίας

η Επιτροπή ασχολήθηκε διεξοδικά με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ο:Καταμέτρηση ψήφων
Θέμα 2ο: Αποτελέσματα εκλογών
Θέμα 3ο: Παράδοση & παραλαβή εξουσιών


Από τη διαδικασία που επελέγη για την ψηφοφορία (διαδικτυακή εφαρμογή electionbuddy, από ώρα 08.00 έως ώρα 20.00 την 19-02-2023, έως 5 ψήφοι για μέλη ΓΣ, έως 3 ψήφοι για μέλη ΔΣ, 1 ψήφος για Πρόεδρο), καταγράφηκαν 54 έγκυρες συμμετοχές μελών στην ψηφοφορία και τα διαδικτυακά αποτελέσματα, ανά κατηγορία υποψηφιότητας με αλφαβητική σειρά, ήταν:

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (11 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ)
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΡΑΗ: 26 ψήφοι
ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΟΒΟΥΛΟΣ: 22 ψήφοι
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥ:17 ψήφοι
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΗ : 35 ψήφοι
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ: 11 ψήφοι
ΜΙΝΑ ΝΤΡΕΚΗ: 11 ψήφοι
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ: 27 ψήφοι
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 12 ψήφοι
ΠΕΤΕΡ ΣΑΒΕΜΑΚΕΡ (PETER SCHAVEMAKER): 9 ψήφοι
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΣ: 17 ψήφοι
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ: 16 ψήφοι
Αποχή: 1

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (10 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ)
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ: 7 ψήφοι
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ: 7 ψήφοι
ΙΡΙΔΑ ΖΙΟΓΚΑ: 28 ψήφοι
ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: 4 ψήφοι
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ: 9 ψήφοι
ΦΩΚΙΩΝ ΞΕΝΟΣ: 15 ψήφοι
ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ: 22 ψήφοι
ΕΦΗ ΠΑΠΠΑ: 11 ψήφοι
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ: 21 ψήφοι
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΙΒΕΛΛΑ: 13 ψήφοι
Αποχή: 2

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ & ΤΗΣ ΓΣ (1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ: 44 ψήφοι
Αποχή: 10

Εκλέγονται οι 7 πρώτοι/ες σε αριθμό ψήφων στην κατηγορία για τη θέση μέλους ΓΣ, οι 4 πρώτοι/ες σε αριθμό ψήφων στην κατηγορία για τη θέση μέλους ΔΣ και ο πρώτος σε αριθμό ψήφων στην κατηγορία για τη θέση προέδρου ΔΣ και ΓΣ.
Με βάση τα παραπάνω, η νέα σύνθεση της ΓΣ και του ΔΣ της
Ένωσης, που θα αναλάβει καθήκοντα έως τις 03-05-2023, είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΓΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ

ΜΕΛΗ ΔΣ (και ΜΕΛΗ ΓΣ)
ΙΡΙΔΑ ΖΙΟΓΚΑ
ΦΩΚΙΩΝ ΞΕΝΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ
επιλαχούσα: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΡΙΒΕΛΛΑ

ΜΕΛΗ ΓΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΡΑΗ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΟΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΗ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ
επιλαχών: ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στη συνέχεια και αφού δηλώθηκε η ανάγκη προετοιμασίας της διαδοχής από το παλαιό στο νεοεκλεγέν σχήμα το αμέσως προσεχές διάστημα και πάντως έως τις 03-05-2023, με ιδιαίτερη μνεία στην τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης και στις μεταβιβάσεις μεριδίων της εταιρίας από τα τρέχοντα μέλη ΓΣ και ΔΣ στα νεοεκλεγέντα, αποφασίστηκε να γίνει κατακύρωση των ως άνω αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και αποστολή του πρακτικού στα μέλη της Ένωσης.