Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
17/2/2005 | MIK - T-SHORT

Εργαστήριο Σεναρίου Ταινιών Μικρού Μήκους

Εργαστήριο Σεναρίου Ταινιών Μικρού Μήκους

 Διοργάνωση:

Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (Μ.Ι.Κ.) / t-short

Αθήνα, 28 Μαρτίου – 22 Απριλίου 2005

 Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, σε συνεργασία με την εταιρία t-short, διοργανώνει ένα εντατικό εργαστήριο για σενάρια ταινιών μικρού μήκους. Το εργαστήριο απευθύνεται:

  • σε σκηνοθέτες και σεναριογράφους με σενάρια που βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν το υλικό τους και να φτάσουν σε μια καλύτερη τελική μορφή του σεναρίου
  • σε σκηνοθέτες και σεναριογράφους με μια αρχική εκδοχή σεναρίου, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν το υλικό τους προκειμένου να το καταθέσουν σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
  • σε κινηματογραφιστές ή μη που θα ήθελαν να επεξεργαστούν μια σεναριακή ιδέα και να γράψουν ένα σενάριο μικρού μήκους

Στο εργαστήριο συμμετέχουν ως εκπαιδευτές οι:

Νίκος Παναγιωτόπουλος (σεναριογράφος/συγγραφέας)

Δημήτρης Γιατζουζάκης(σεναριογράφος/σκηνοθέτης) 

Περικλής Χούρσογλου (σκηνοθέτης/σεναριογράφος)

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει εντατική δουλειά σε ομάδες, κατ’ιδίαν συναντήσεις με όλους τους εκπαιδευτές και μια σειρά διαλέξεων πάνω σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα που αφορούν στη διαδικασία συγγραφής ενός σεναρίου αλλά και στην διαδικασία υλοποίησης του σεναρίου σε μια μικρού μήκους ταινία.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία του προγράμματος εστιάζει στην εντατική ανάλυση και συζήτηση, με τους εκπαιδευτές αλλά και τους άλλους συμμετέχοντες, των προβλημάτων και αρετών των σεναρίων, καθώς και στην αποσαφήνιση και βελτίωση των βασικών δραματουργικών τους στοιχείων, όπως η ιστορία, το θέμα, οι χαρακτήρες και ο φιλμικός τους «κόσμος», και η αφήγηση μέσα από τη δράση.

Ο εντατικός και συστηματικός τρόπος δουλειάς προσεγγίζει τα σενάρια σφαιρικά και αποσκοπεί στην επανασυγγραφή και βελτίωση τους προς μια ολοκληρωμένη τελική μορφή τόσο από την άποψη της δραματουργίας/αφήγησης όσο και από αυτή της αισθητικής. 

Υποβολή συμμετοχών

Στο εργαστήριο σεναρίου μπορούν να συμμετέχουν, κατόπιν επιλογής, 15 σενάρια. Ο φάκελος συμμετοχής πρέπει να περιέχει σε 3 αντίτυπα:

για σενάρια

· Σύνοψη του σεναρίου (1 σελίδα)

· Πλήρες σενάριο

· Σύντομο βιογραφικό

για σεναριακές ιδέες

· Σύνοψη της ιδέας (1/2 σελίδα)

· Εκτεταμένη περιγραφή της ιδέας (3 σελίδες) με παρουσίαση της βασικής ιστορίας, των χαρακτήρων και του θέματος

· Σύντομο βιογραφικό

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

Η κατάθεση των φακέλων συμμετοχής γίνεται στα γραφεία της

t-short:

Αισχύλου 36, Ψυρρή, Αθήνα TK 10554 τηλ: 2103240401

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2005.

 Δίδακτρα

 Το κόστος συμμετοχής στο εργαστήριο σεναρίου είναι 400 ευρώ.

 Για περισσότερες πληροφορίες:

 Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης (για την t-short)

210 3240401 / 6944 851818

e-mail: info@t-short.gr

 Δημήτρης Εμμανουηλίδης (για το Μ.Ι.Κ.)

6947 488232

e-mail: info@mfi.gr