Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
15/5/2023 | shortfilm

Αποτελέσματα α' φάσης προγράμματος "Μικροφίλμ 2024"

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του προγράμματος μικροφίλμ 2024 όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στη διαύγεια: