Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
2/8/2023 | shortfilm.gr

Δημοσίευση Προσκλήσεων Χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

📌 Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) δημοσιεύει τις Προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στα πέντε νέα Προγράμματα Χρηματοδότησης παραγωγής κινηματογραφικών έργων και ανάπτυξης οπτικοακουστικών σχεδίων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής.
Τα νέα Προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU, και με τίτλο πράξης «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Προγράμματα ενίσχυσης της κινηματογραφίας».
Για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα του ΤΑΑ, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-services.gfc.gr/, καθώς και για τις οριστικές καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Επισημαίνεται πως βάσει των Προσκλήσεων το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής κινηματογραφικών σχεδίων, εφόσον ανακοινώνει την αλλαγή ένα μήνα πριν.

Τα νέα Προγράμματα: