Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
26/11/2007 | ΕΡΤ

Διαγωνισμός μικροφίλμ 2008. Τελικά αποτελέσματα

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
του διαγωνισμού μικροφίλμ 2008

Εγκρίνεται η συμμετοχή της ΕΡΤ Α.Ε. στην παραγωγή των παρακάτω ταινιών μικρού μήκους με το ποσόν των 25.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σε ρευστό καθώς με παροχές του Τμήματος Κινηματογραφίας έως του ποσού των 10.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σε κάθε μία εξ αυτών

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ
1 Ο άλτης και ο λαχανόκηπος Ελένη Γεωργιάνα Λούκου
2 KETCHUP (αρχικός τίτλος "Ανακινείστε καλά") Κωνσταντής Φραγκόπουλος
Σενάριο: Γιωργής Δεσποτάκης
3 Βόβκα Τζωρτζίνα Βασιλοπούλου
Σενάριο: Ιρίνα Μπόικο
4 Ο γάμος Αλέξανδρος Κακαβάς
5 Μια ιστορία αγάπης Χάρης Ραφτογιάννης
Σενάριο: Δέσποινα Λάδη
6 Μια νύχτα μαζί Ελευθερία Αστρινάκη
7 Χήρα στρατηγού Δημήτρης Κανελλόπουλος
8 ROSMARINUS OFFICINALIS ή
Δενδρολίβανος ο φαρμακευτής Ανδρέας Σιαδήμας
Σενάριο: Στέλλα Καβαδάτου

Καθορίζουμε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση των ταινιών:

α. Ο παραγωγός εκάστης των ανωτέρω προτάσεων πρέπει, έως την 20ή Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο, να έχει καταθέσει στο Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ Α.Ε. ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής (κοινή δήλωση σκηνοθέτη και παραγωγού για την ανάθεση-αποδοχή της παραγωγής, τελικό προϋπολογισμό, κατάλογο των συμφωνηθεισών παροχών του Τμήματος Κινηματογραφίας της ΕΡΤ Α.Ε., χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κλπ).
Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να άρει την έγκριση χρηματοδότησης (σε ρευστό ή και σε παροχές) της συγκεκριμένης ταινίας.

β. Μετά την παρέλευση της 20ής Δεκεμβρίου 2007 και αφού ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες της ΕΡΤ, οι παραγωγοί θα πρέπει να υπογράψουν την σχετική σύμβαση μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή της επίσημης πρόσκλησής τους. Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να άρει την έγκριση χρηματοδότησης (σε ρευστό ή και σε παροχές) της συγκεκριμένης ταινίας.

γ. Οι ταινίες θα πρέπει να έχουν παραδοθεί ολοκληρωμένες στην ΕΡΤ μέσα σε χρονικό διάστημα 18 μηνών από την έκδοση της παρούσης. Παράταση έως και 6 μηνών μπορεί να δοθεί μόνο μετά από πλήρως αιτιολογημένο αίτημα του παραγωγού. Σε περίπτωση μη τήρησης της ημερομηνίας παράδοσης, η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να άρει την έγκριση χρηματοδότησης (σε ρευστό ή και σε παροχές) της συγκεκριμένης ταινίας και να ζητήσει την επιστροφή του χρηματικού ποσού που πιθανόν θα έχει εκταμιευτεί.

δ. Οι παρακάτω 7 προτάσεις, που προκρίθηκαν στην Α΄ φάση του διαγωνισμού σεναρίου αλλά δεν συμπεριελήφθησαν στην τελική επιλογή, διατηρούν, βάσει της Προκήρυξης του διαγωνισμού μικροφίλμ 2008, το δικαίωμα αίτησης για χρήση των υπηρεσιών και υλικών του Τμήματος Κινηματογραφίας της ΕΡΤ Α.Ε., μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ενισχυόμενες προτάσεις (δικαιούνται μόνον παροχές της Κιν/φίας)

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
1 Γραβάτες Αλέξης Κομνάκος
2 Μαρία Θανάσης Σαράντος
3 Το μικρό Παρίσι Ελίνα Ψύκου
4 Νύχτα Γιάννης Μπουγιούκας
5 Η παρτίδα Βασίλης Γιάτσης
6 Σκοτεινός θάλαμος Βαγγέλης Μαδεράκης
Σενάριο: Σιμέλα Αθανασιάδου
7 MEMENTO MORI Ανδρέας Σαμαράς
Σενάριο: Ανδρέας Σαμαράς &
Αργύρης Γερμανίδης

Η αίτηση για χρήση των παροχών του Τμήματος Κινηματογραφίας της ΕΡΤ Α.Ε. (από τις 7 ενισχυόμενες προτάσεις), θα πρέπει να γίνει, το αργότερο, έως την 18η Ιουλίου 2008. Μετά την ημερομηνία αυτή, παύει να ισχύει η συγκεκριμένη δυνατότητα.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται, οπωσδήποτε, από τελικό προϋπολογισμό καθώς και από αποδεικτικά κάλυψης του υπολοίπου ποσού (πχ. βεβαίωση χρηματοδότησης από το ΕΚΚ, βεβαίωση ανεξάρτητων παραγωγών για την κάλυψη του προϋπολογισμού, βεβαίωση χορηγών, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης).

Η ΕΡΤ Α.Ε. θα εξετάζει τις αιτήσεις, λαμβάνοντας, κάθε φορά, υπ' όψιν της την οικονομική της δυνατότητα, την διαθεσιμότητα των κινηματογραφικών της εργαστηρίων καθώς και την βιωσιμότητα της παραγωγής.

Η Επιτροπή Κρίσεων του μικροφίλμ 2008 αποτελούνταν από τους:
- Μιχάλη Λυκούδη, σκηνοθέτη, Συντονιστή Προγράμματος
- Μαρία Φακλή, Προϊσταμένη Τμήματος Δραματοποιημένων Προγρ/των
- Βασίλη Λουλέ, σκηνοθέτη, Συντονιστή του μικροφίλμ
- Τάκη Κουμουνδούρο, μοντέρ
- Βασίλη Δούβλη, σκηνοθέτη


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ

Αθήνα 20-11-2007