Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
4/1/2009 | Νίκος Γιαννόπουλος

Crashfest, προκύρηξη 2009

Δελτίο τύπου
Call for entries
4th Crashfest
International Festival of Students’ Short FilmsThe 4th Crashfest, that will take place in Thessaloniki, Greece, 7-10 May, 2009, invites you to submit your films to the International Contest part of the Festival and your scripts to the Greek Script-writing Contest. The deadline is March, the 10th, 2009.
More information:
http://texts-nikosgianlivecom.blogspot.com/

More informations:
1.    www.crashfest.gr
2.    http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=13103882650
3.    http://www.plaxo.com/groups/profile/210454737137


CRASHFEST is an International Festival of Students’ Short Films:
Organised for the Film Department, School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Supported by the Thessaloniki Film Festival
Organised in the context the Students’ Week of The Aristotle University of Thessaloniki
In collaboration with SEVEN SPOTS


         Πρόσκληση για συμμετοχή
4o CRASHFEST
Διεθνές Φεστιβάλ Σπουδαστικών Ταινιών

Το 4o CRASHFEST, που θα υλοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 7 έως 10 Μαΐου, 2009, σας καλεί να στείλετε τις ταινίες σας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών και τα σενάρια σας για το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα Σεναρίων, μέχρι την 10η Μαρτίου, 2009.
Περισσότερες πληροφορίες στο blog:
http://texts-nikosgianlivecom.blogspot.com/

Πληροφορίες επίσης μπορείτε να βρείτε στις εξής ιστοσελίδες:
4.    www.crashfest.gr
5.    http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=13103882650
6.    http://www.plaxo.com/groups/profile/210454737137