Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
26/9/2009 | ΕΡΤ Α.Ε

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ του διαγωνισμού μικροφίλμ 2010

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
του διαγωνισμού μικροφίλμ 2010

1. Εγκρίνουμε την συμμετοχή της ΕΡΤ Α.Ε. στην παραγωγή των παρακάτω οκτώ (8) ταινιών μικρού μήκους, με χρηματοδότηση 30.000 € (πλέον ΦΠΑ) ανά ταινία, και τη χορήγηση παροχών του Τμήματος Κινηματογραφίας της ΕΡΤ , σε κάθε μία εξ αυτών.

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ
1 Η απόδραση Έλενα Δημητρακοπούλου
Σενάριο: Έφη Γαβρήλου
2 Γειά σου Ανέστη Δημήτρης Κανελλόπουλος
3 Κύκλωπας 2 Βικτώρια Τρετσιάκ
Σενάριο: Λευτέρης Γιαννακουδάκης
4 Μαύρη Θύελλα Νίκος Καλλαράς
Σενάριο: Νάνσυ Σπετσιώτη
5 Ο Μπαμπάς μου, ο Λένιν και ο Φρέντυ Κρούγκερ Ρηνιώ Δραγασάκη
6 Κινητά στοιχεία
(αρχικός τίτλος: "Πνεύματα")
Ανδρέας Σιαδήμας
Σενάριο: Χρήστος Γούσιος
7 Ο Ταχυδρόμος Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
8 Stone Story Σπύρος Παπαναστασίου

Οι παραγωγοί των ανωτέρω ταινιών υποχρεούνται να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης ΕΡΤ (Μεσογείων 136, Αθήνα 11527), αίτηση, μαζί με τον πλήρη φάκελο της παραγωγής σε δύο (2) αντίτυπα, έως την 10η Νοεμβρίου 2009. Η κοστολόγηση των αιτουμένων παροχών θα γίνει από το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ.

2. Εγκρίνουμε τη χορήγηση παροχών του Τμήματος Κινηματογραφίας της ΕΡΤ για τις ακόλουθες δύο (2) ταινίες, εφόσον έχουν καλύψει το υπόλοιπο χρηματοδοτικό τους πλάνο από άλλη πηγή, πλην της ΕΡΤ. Οι παραγωγοί των ταινιών υποχρεούνται να καταθέσουν αίτηση, μαζί με τον πλήρη φάκελο της παραγωγής σε δύο (2) αντίτυπα, στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης ΕΡΤ, έως την 20η Μαΐου 2010. Η αποτίμηση των αιτουμένων παροχών θα γίνει από το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ.

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ
1 Παρένθεση Δημήτρης Στρατάκης
2 Πρωτογενείς Εξισώσεις Σιαμάκ Ετεμάντη

 

3. Το ανώτατο δυνατό όριο συμμετοχής της ΕΡΤ σε παροχές του Τμήματος Κινηματογραφίας της, για το σύνολο των 10 ταινιών, ανέρχεται στο ποσόν των 180.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Οι παροχές θα υπολογισθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των ταινιών και τη διαθεσιμότητά των μέσων, υλικών και υπηρεσιών κατά τον χρόνο εκτέλεσης της παραγωγής.

4. Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης


α. Οι προς υποβολή φάκελοι παραγωγής πρέπει να περιέχουν
-Αίτηση του παραγωγού (με επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail και όνομα υπευθύνου)
-Κοινή δήλωση σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού για την ανάθεση-αποδοχή της παραγωγής
-Κατάλογο των αιτουμένων παροχών από το Τμήμα Κιν/φίας της ΕΡΤ
-Αναλυτικό προϋπολογισμό
-Χρηματοδοτικό πλάνο του συνόλου του προϋπολογισμού και αποδεικτικά κάλυψής του από άλλες πηγές, πλην της ΕΡΤ (πχ. βεβαίωση χρηματοδότησης από ΕΚΚ, κλπ)
-Χρονοδιάγραμμα παραγωγής και αποπεράτωσης του έργου

β .Οι παραγωγοί των ταινιών οφείλουν να προσέλθουν εντός διαστήματος ενός μηνός από την επίσημη πρόσκλησής τους, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της στη συγκεκριμένη ταινία, σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του παραγωγού.

γ. Υποβολή των ταινιών από τους δημιουργούς στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

δ. Κάθε παραγωγός οφείλει να παραδώσει στην ΕΡΤ αντίγραφο της ολοκληρωμένης ταινίας σε βιντεοκασέτα digital beta, η οποία θα παραμείνει στην κυριότητα της ΕΡΤ Α.Ε.

5. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2009 της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης.