Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
11/5/2012 | t-shOrt

Το Νοτιοευρωπαϊκό Δίκτυο Κινηματογράφου Χρηματοδοτεί Ταινίες Μικρού Μήκους

Διαγωνισμό ανάμεσα στις Χώρες Μέλη του, για Χρηματοδότηση Προτάσεων Ταινιών Mικρού Μήκους, προκηρύσσει το Νοτιοευρωπαϊκό Δίκτυο Κινηματογράφου (SEE). Όπως αναφέρεται σε Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Δίκτυο, στην Επόμενη Συνάντησή του, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο, θα Εξετάσει τις Προτάσεις που θα Υποβληθούν, από τις οποίες θα επιλέξει τις Καλύτερες για Χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλογής, γίνονται Δεκτές προς Εξέταση Παραγωγές Ταινιών Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους των οποίων η Διάρκεια δεν Υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Τα ‘Έργα μπορεί να είναι αποκλειστικά Εθνικές Παραγωγές Κράτους Μέλους του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος, Ελλάδα, Σερβία, Αλβανία, Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία), αλλά θα δοθεί Προτεραιότητα σε Έργα που είναι Δομημένα ως Διεθνείς Συμπαραγωγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Κρατών Μελών του Δικτύου. Δεν αποκλείεται ακόμη η Μειοψηφική Συμμετοχή τρίτων συμπαραγωγών από Χώρες εκτός του Δικτύου.

Ο Παραγωγός, ο Σκηνοθέτης και ο Σεναριογράφος πρέπει να προέρχονται από Κράτη Μέλη του Δικτύου. Τα Γυρίσματα των Έργων που Υποβάλλονται για Χρηματοδότηση δεν πρέπει να ξεκινήσουν πριν από την Ημερομηνία Αξιολόγησης των Έργων από την επόμενη Γενική Συνέλευση του Δικτύου (Ιούνιο 2012).

Ο Παραγωγός Υποβάλλει την Πρότασή του στη Χώρα Προέλευσής του και όχι σε άλλη Χώρα του Δικτύου.

Οι Επαγγελματίες από τα Κράτη Μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ που προτίθενται να Υποβάλουν Αίτημα για Χρηματοδότηση, πρέπει να Υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2012 δύο Πανομοιότυπους Φακέλους στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Κύπρος

Για Αιτήσεις Συμμετοχής, τον Πλήρη Κανονισμό και Περισσότερες Πληροφορίες, οι Ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Τηλέφωνα 22809811 και 22809812. Επίσης, μπορούν να συμβουλεύονται την Iστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy.

Ελλάδα

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να Επικοινωνούν με τον Εκτελεστικό Γραμματέα του Δικτύου κ. Γιάννη Ηλιόπουλο στο Τηλέφωνο 210-3678501 και μέσω Email στο see@gfc.gr.  Επίσης μπορούν να συμβουλεύονται την Ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου [Εδώ].