Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
15/10/2012 | t-shOrt

06 TiSFF 2012, 12-16 December

06 TiSFF 2012
12-16 December

We are happy to announce the 06 TiSFF will take place from Wednesday December 12th to Sunday December 16th .

Pre-selection of films for screening has been completed and the final program will be announced shortly.

We are indeed happy for this change as we shall now be able to further enhance a beautiful program of truly excellent cinema, to the benefit of both film-makers and cinephiles.

Thank you all for your love & confidence in TiSFF, where cinematic excellence is our only criterion.

yiannis z. zachopoulos
TiSFF director/curator