Ειδήσεις

Αναζητήστε με μια λέξη το άρθρο που είναι καταχωρημένο.
23/11/2012 | t-shOrt

Πρόγραμμα "μικροφίλμ 2014" Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου και ειδικότερα των νέων σκηνοθετών, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει πρόταση για τη συμπαραγωγή ταινιών μικρού μήκους στο πρόγραμμα «μικροφίλμ 2014».
Γίνονται δεκτές προς εξέταση, προτάσεις για ταινίες μυθοπλασίας, και κινουμένου σχεδίου (animation), διάρκειας κατά προτίμηση έως 15 λεπτών, τις οποίες θα σκηνοθετήσουν νέοι δημιουργοί που έχουν ήδη οπτικοακουστικό έργο στο ενεργητικό τους.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης:
Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι ώρα 14:00


Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνεται στα γραφεία της ΕΡΤ που βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων 432 στην Αγία Παρασκευή, στη διεύθυνση:
ΕΡΤ Α.Ε.
Πρωτόκολλο Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης
( για το Πρόγραμμα «μικροφίλμ 2014»)
Λεωφ. Μεσογείων 432 (Κτήριο Γ, Γραφείο 1)
Τ.Κ. 153 42 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, με συστημένη αποστολή, εντός της ορισμένης προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.